University of California, Berkeley

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Về Berkeley

Đại học California được thành lập năm 1868, ra đời từ tầm nhìn trong Hiến pháp tiểu bang của một trường đại học sẽ "đóng góp nhiều hơn cả vàng của California cho vinh quang và hạnh phúc của các thế hệ tiến bộ".

Từ một nhóm những người tiên phong hàn lâm vào năm 1868 đến Phong trào tự do ngôn luận vào năm 1964, Berkeley là nơi mà những bộ óc thông minh nhất trên toàn cầu cùng nhau khám phá, đặt câu hỏi và cải thiện thế giới.

Điều gì xảy ra ở UC Berkeley không phải là phép thuật. Nó chỉ cảm thấy như vậy.

Địa điểm

Berkeley

Address
Graduate Division
424 Sproul Hall #5900
Berkeley, CA 94720-5900
University of California, Berkeley

94720-5900 Berkeley, California, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: