University of Wisconsin Whitewater College of Education and Professional Studies

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Cao đẳng Giáo dục và Nghiên cứu Chuyên nghiệp tại Đại học Wisconsin-Whitewater cam kết phát triển các chuyên gia, những người học tập suốt đời, những người tạo ra tri thức, và những nhà lãnh đạo có nhân cách và tính chính trực. Đáp ứng những nhu cầu đang thay đổi trong xã hội toàn cầu của chúng ta, các chương trình của chúng tôi chuẩn bị cho các chuyên gia tích cực tham gia vào một xã hội dân chủ cởi mở bao gồm các nhóm dân cư đa dạng. Là một trung tâm hàng đầu về học tập toàn cầu, sự tập trung của Trường vào chiều sâu học tập và sự xuất sắc trong học tập cung cấp cho sinh viên của chúng tôi những điều kiện cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo tận tâm với sự thay đổi trong cộng đồng của họ.Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
West Main Street,800
53190 Suối nước trắng, Wisconsin, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn