Washtenaw Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trong hơn 40 năm, chính sách tuyển sinh mở cửa của WCC, mức học phí phải chăng và các lớp học chất lượng cao đã thu hút sinh viên từ các cộng đồng địa phương và trên thế giới. Hơn 18.000 đăng ký cho các lớp tín chỉ mỗi năm, và hàng ngàn đăng ký nhiều hơn trong các lớp Phát triển Kinh tế và Cộng đồng. Sinh viên đa dạng của WCC bao gồm hơn 1.000 sinh viên từ hơn 100 nước ngoài. Các lớp học nhỏ của WCC cho phép nhiều sự chú ý cá nhân. Quy mô lớp học trung bình là 23 sinh viên. Đó là một phần của quy mô của nhiều lớp cơ bản tại các trường đại học bốn năm. WCC cũng nhấn mạnh sự tiện lợi. Nó cung cấp các lớp học bảy ngày một tuần, vào ban đêm, và trực tuyến. Và việc chuyển đổi trở nên dễ dàng bởi vì WCC đã thỏa thuận với các trường học bốn năm trên khắp Michigan.

Địa điểm

Vườn ươm

Address
4800 E Huron River Dr
MI 48105 Vườn ươm, Michigan, Hoa Kỳ

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: