West Kentucky Community Technical College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng Tây Kentucky không chỉ là các tòa nhà và chương trình: chúng tôi là một cộng đồng nơi sinh viên tìm thấy sự tự tin, hợp tác, lòng trắc ẩn và thành công.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng West Kentucky sẽ trao quyền cho các cá nhân đạt được thành tích xuất sắc thông qua các cơ hội học tập đổi mới và bình đẳng, đồng thời sẽ tiếp tục là một trường cao đẳng cộng đồng ưu việt trên toàn quốc.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng West Kentucky ủng hộ sự thành công của sinh viên, cung cấp sự xuất sắc trong việc giảng dạy và học tập, và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Địa điểm

Paducah

Address
Alben Barkley Drive,6
42001 Paducah, Kentucky, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn