Keystone logo

11 Khoá học Các chương trình trong Dạy nghề Công nghệ và Kỹ thuật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Dạy nghề
 • Công nghệ và Kỹ thuật
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Dạy nghề (11)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Khoá học Các chương trình trong Dạy nghề Công nghệ và Kỹ thuật

  Các chương trình công nghệ và kỹ thuật thường bao gồm các lớp học khoa học tiêu chuẩn cũng như những kinh nghiệm thực tiễn về lập mạng, lập trình máy tính, và các kỹ thuật kỹ thuật tiêu chuẩn. Những kỹ năng này có thể được áp dụng trong tương lai kỹ thuật, công nghệ, hoặc sự nghiệp sản xuất.