Keystone logo

16 Chứng chỉ Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh ESL 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chứng chỉ
  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • ESL
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chứng chỉ Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh ESL

ESL, hay tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, là chương trình đào tạo tập trung vào việc phát triển kĩ năng nói và hiểu của những sinh viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Đánh vần, đọc, viết, và từ vựng là những nôi dung chính thường được giảng dạy.

Giấy chứng nhận là mục tiêu theo học của rất nhiều sinh viên muốn cải thiện triển vọng tìm kiếm việc làm trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh. Các giấy chứng nhận có thể giúp sinh viên nâng cao các kĩ năng và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh, tài chính, khách sạn, lãnh đạo, và quản lý.