Keystone logo

6 Khoá học Các chương trình trong Chính trị quốc tế 2023

Tổng quat

Một Thạc sĩ Chính trị Quốc tế là một mức độ quan tâm chủ yếu là với chính sách ngoại giao, tổ chức quốc tế, hoặc tư vấn khu vực tư nhân. Học sinh tìm hiểu về hệ thống LHQ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế toàn cầu và đàm phán.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Chính trị quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập