Keystone logo

149 Chương trình định hướng học tập Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Lộ trình học đại học
 • Lộ trình học cao học
 • Chương trình định hướng học tập
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (9)
 • Chăm sóc y tế (4)
 • Kĩ năng đời sống (0)
 • Du lịch và Khách sạn (2)
 • Dạy nghề (5)
 • Giao thông và vận tải hàng hóa (1)
 • Hàng không (0)
 • Khoa học môi trường/năng lượng (2)
 • Khoa học tự nhiên (3)
 • Khoa học xã hội (8)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chương trình định hướng học tập Các chương trình Giải thích

Các chương trình đào tạo được thiết kế để giúp đỡ nhiều sinh viên quốc tế cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và nói để chuẩn bị cho việc du học. Các lớp học ngôn ngữ chuyên sâu giúp sinh viên đạt đến trình độ thông thạo ngôn ngữ cần thiết cho các nghiên cứu tiên tiến. Các lớp học thường bao gồm sự khác biệt về văn hoá và giáo dục khi học ở một quốc gia khác.