Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 118 Khoá học Các chương trình trong Chiến lược 2023

118 Khoá học Các chương trình trong Chiến lược 2023

Tổng quat

Các chương trình đào tạo về chiến lược đem lại nhiều lợi ích cho học viên chẳng hạn như các kĩ năng điều phối và lập kế hoạch xuất sắc. Một chương trình như vậy sẽ có thể phát triển các kĩ năng kể trên tốt hơn, đồng thời giảng dạy cho người học về các quá trình ra quyết định chiến lược và quản lý. Các chủ đề như phân tích, khởi nghiệp kinh doanh và chiến lược tập đoàn cũng sẽ được đem ra thảo luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Chiến lược
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (118)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập