Keystone logo
Algérie

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Algérie 2024

Số lượng tổ chức: 2
  • Manchester, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Budapest, Hungary
  • + 62 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Béjaïa, Algérie

  Đại học Bejaia là một tổ chức công lập và đa ngành được thành lập vào tháng 10 năm 1983, hiện có hơn 45 700 sinh viên, 1714 giáo viên và 1227 nhân viên hành chính và kỹ thuật trải rộng trên 08 khoa: Khoa Công nghệ - Khoa Khoa học Chính xác - Khoa luật và Khoa học Chính trị - Khoa học Tự nhiên và Đời sống - Khoa Văn học và Ngôn ngữ - Khoa học Xã hội và Con người - Khoa học Kinh tế, Khoa học Quản lý và Thương mại - Khoa học Y tế.