Keystone logo

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Antigua và Barbuda 2023

Số lượng tổ chức: 2
  • Saint John's

  American University of Antigua Hoa Kỳ (AUA) là một trường y tế quốc tế được công nhận chuyên cung cấp nền giáo dục y tế có chất lượng cao nhất, với trọng tâm là tăng đại diện thiểu số và đa dạng chủng tộc trong giáo dục y tế và lực lượng bác sĩ.

  • Saint John's
  • Chicago
  • San Juan

  Founded in 1982, the University of Health Sciences Antigua (UHSA) located in Dow’s Hill, Piccadilly Antigua is an outstanding academic institution dedicated to educating exemplary physicians, nurses, postgraduates...