Keystone logo
Ba Lan

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Ba Lan 2024

Số lượng tổ chức: 3
  • Stockholm, Thụy Điển
  • Boden, Thụy Điển
  • + 3 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Kraków, Ba Lan

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Warsaw, Ba Lan

  European Vocational Education Institute là một chương trình giáo dục về học nghề do Quỹ Zabielski thực hiện. Các xu hướng phát triển mới trong xã hội của chúng ta gây ra những thách thức đối với hệ thống giáo dục hiện tại. Ngoài những kiến thức bắt buộc, việc phát triển các kỹ năng mới đóng vai trò quan trọng.