Keystone logo

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Guernsey 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Saint Peter Port, Guernsey

    GTA University Centre được khai trương vào tháng 11 năm 1996. Nó đánh dấu đỉnh cao của nỗ lực kết hợp đáng chú ý giữa Ủy ban Dịch vụ Tài chính Guernsey và Bang Guernsey nhằm đầu tư vào tài sản quý giá nhất - lực lượng lao động.