Keystone logo

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Isle of Man 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Douglas, Isle of Man

    Institute Of Directors (IoD) được thành lập vào năm 1903 và trong vòng ba năm, chúng tôi đã được trao một Hiến chương Hoàng gia để hỗ trợ, đại diện và thiết lập các tiêu chuẩn cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn quốc. Chúng tôi vẫn vô cùng tự hào về Hiến chương Hoàng gia của mình và nó luôn đi đầu trong mọi việc chúng tôi làm với tư cách là một tổ chức.