Keystone logo
Liechtenstein

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Liechtenstein 2023

Số lượng tổ chức: 1
    • Triesen, Liechtenstein

    UFL là một tổ chức phi lợi nhuận (Điều 552ff của Đạo luật về Người và Công ty Liechtenstein) và có trụ sở tại thành phố Triesen. Private University in the Principality of Liechtenstein (UFL) tự coi mình là một tổ chức giáo dục đại học hiện đại và nhận thấy nhiệm vụ của mình trong giảng dạy và nghiên cứu độc lập. Với các chương trình tiến sĩ bán thời gian được công nhận trong khoa học y tế và pháp luật, nó là duy nhất trong khu vực. UFL cam kết với khái niệm học tập suốt đời và tổ chức các khóa học của mình trên cơ sở bán thời gian.