Keystone logo
Namibia

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Namibia 2024

Số lượng tổ chức: 3
  • Swakopmund, Namibia
  • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi
  • + 1 hơn

  Thông qua sự khuyến khích tích cực của chính phủ và ngành công nghiệp (500 công ty trong danh sách Fortune), chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo ở nhiều Bằng cấp Kinh doanh khác nhau và là một trường kinh doanh quốc tế hoàn toàn trực tuyến.

  • Arusha, Tanzania
  • Nairobi, Kenya
  • + 8 hơn

  Viện Quản lý Đông và Nam Phi (ESAMI) là một trung tâm phát triển quản lý khu vực liên chính phủ. Trụ sở chính của ESAMI đặt tại Arusha, Tanzania.

  • Durban, Cộng hòa Nam Phi
  • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi
  • + 7 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...