Keystone logo
Quần đảp Marshall

Nghiên cứu Khoá học trong Quần đảp Marshall 2024

Thay đổi tiền tệ

Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng

 • Thuê trong căn hộ chung

  523
 • Chia sẻ các tiện ích

  101
 • Đăng ký Internet

  69
 • Vận tải địa phương

  91

Chi phí lối sống mẫu

 • Combo đồ ăn nhanh

  11
 • Vé xem phim

  8
 • Bia địa phương

  8