Keystone logo

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Saint Kitts and Nevis 2023

Số lượng tổ chức: 2
    • Basseterre

    Chúng tôi là một tổ chức giáo dục y tế toàn cầu kết hợp các phương pháp giảng dạy hiệu quả, cập nhật nhất, kết hợp với chương trình y học lâm sàng tích hợp “thực hành” kéo dài trong suốt chương trình giảng dạy tiền lâm sàng của chúng tôi.

    • Basseterre

    Universal Caribbean University (UCUSOM) ở St. Kitts hứa hẹn sẽ cung cấp cho sinh viên của mình trải nghiệm học tập chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác ở Caribbean và sử dụng những cải tiến mới và công cụ học tập công nghệ cao để giáo dục và đào tạo các chuyên gia y tế trong tương lai.