Keystone logo
Ukraina

Các trường đại học tốt nhất cho Khoá học Các chương trình trong Ukraina 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Kyiv, Ukraina

    Học viện Kinh doanh Quốc tế (Trung tâm Tư nhân hóa, Đầu tư và Quản lý Quốc tế, ICPIM) được thành lập theo Nghị định của Nội các Bộ trưởng Ukraina với tư cách là một tổ chức đào tạo và giáo dục phi lợi nhuận, độc lập do Học viện Hành chính Ukraina văn phòng Tổng thống và Trung ương. Tổ chức Đại học Châu Âu.