The University of Law Business School Undergraduate

Địa điểm

London

Address
The University of Law
14 Store Street

WC1E 7DE London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Xứ Wales

Address
The University of Law
15-16 Park Row

LS1 5HD Xứ Wales, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Manchester

Address
The University of Law
2 New York Street

M1 4HJ Manchester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Birmingham

Address
The University of Law
133 Great Hampton Street

Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.