Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Khoá học Các chương trình trong Dầu khí 2024

2 Khoá học Các chương trình trong Dầu khí 2024

Tổng quat

Khuyến khích cho sinh viên có kiến ​​thức kỹ thuật, Thạc sĩ này trong chương trình dầu khí bao gồm mức độ năng lực cao và kiến ​​thức sâu về kỹ thuật dầu khí, từ đó chuẩn bị các sinh viên cho việc sử dụng thực tế của kiến ​​thức này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Năng lượng
  • Dầu khí
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập