Keystone logo
của bạn Tìm

Tìm chương trình đào tạo bằng cao đẳng cho bạn

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Các chương trìnhCao đẳng Nghệ thuật (AA) thường là các chương trình cấp bằng hai năm trong lĩnh vực học thuật liên quan đến nghệ thuật, nhân văn và đôi khi là kinh doanh hoặc khoa học xã hội. Các tín chỉ đạt được trong bằng AA có thể được áp dụng cho bằng Cử nhân bốn năm nếu cần. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật được săn đón trong các lĩnh vực của họ vì sự hiểu biết của họ về các khái niệm chính trong chuyên ngành của họ.

Các chương trình mới được thêm vào