Keystone logo
của bạn Tìm

Tìm chương trình địn hướng học tập

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Chương trình Pathway được cung cấp trong một số lĩnh vực. Hãy xem một số chương trình phổ biến nhất:

Con đường trực tuyến

Các chương trình Pathway Trực tuyến là cơ hội cho sinh viên chuẩn bị cho việc nhập học vào một chương trình cấp bằng đại học hoặc cao đẳng dài hơn khi đang ở ngoài khuôn viên trường. Được cung cấp tại các trường ở Anh, Mỹ, Úc và khắp nơi trên thế giới, các chương trình Pathway trực tuyến có thể lý tưởng cho những sinh viên đại học tương lai vẫn đang ở nước ngoài, đang làm việc hoặc có các cam kết về lịch trình khác, cũng như những người không thể đến trường.

Các chương trình mới được thêm vào