Keystone logo
Tìm Chương trình Năm Dự bị của Bạn

Tìm chương trình học dự bị

Bạn muốn học gì?
Bạn muốn học ở đầu?

Một năm dự bị có thể chuẩn bị cho học sinh tốt nghiệp trung học hoặc trung học để vào đại học. Các chương trình năm dự bị cũng có thể phù hợp với học sinh lớn hơn. Các chương trình năm dự bị có sẵn tại các trường đại học trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á. Cung cấp sự chuyển tiếp suôn sẻ vào đại học, các khóa học năm dự bị có xu hướng cung cấp giáo dục phổ thông hữu ích hoặc bắt buộc đối với bằng cấp bốn năm.

Các chương trình mới được thêm vào