Keystone logo

1 Khoá học Các chương trình trong Ngôn ngữ Bài luyện thi ngoại ngữ DELF 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
  • Bài luyện thi ngoại ngữ
  • DELF
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

Khoá học Các chương trình trong Ngôn ngữ Bài luyện thi ngoại ngữ DELF

Đối với những người nói tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ, bốn cấp độ của bài thi DELF cung cấp chứng chỉ cho các cấp độ năng lực ngôn ngữ khác nhau. Luyện thi DELF có thể cung cấp cho học viên các bài thi thực hành và các thông tin hữu ích khác để đạt được chứng chỉ. Các kỳ thi cũng sẽ khác nhau đối với ba nhóm tuổi khác nhau.