Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Khoá học Các chương trình trong DELF 2024

Khoá học Các chương trình trong DELF 2024

Tổng quat

Đối với những người nói tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ, bốn cấp độ của bài thi DELF cung cấp chứng chỉ cho các cấp độ năng lực ngôn ngữ khác nhau. Luyện thi DELF có thể cung cấp cho học viên các bài thi thực hành và các thông tin hữu ích khác để đạt được chứng chỉ. Các kỳ thi cũng sẽ khác nhau đối với ba nhóm tuổi khác nhau.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
  • Bài luyện thi ngoại ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập