Keystone logo

14 Văn bằng Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hình sự Tội phạm học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Văn bằng
  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật hình sự
  • Tội phạm học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (14)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Văn bằng Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật Nghiên cứu luật hình sự Tội phạm học

Một bằng tốt nghiệp có thể kiếm được trong khoảng 2-4 năm, tùy thuộc vào chương trình, và nó có thể cung cấp cho sinh viên những kỹ năng có giá trị và kinh nghiệm cần thiết để có một thành viên có giá trị của nơi làm việc. Nhận bằng tốt nghiệp có thể nâng cao việc làm của bạn và tăng tiềm năng thu nhập của bạn, cũng như cung cấp cho bạn một nền tảng giáo dục vững chắc cho sự nghiệp của bạn.

Một Văn bằng Tội phạm là gì? Một Văn bằng Tội phạm có thể giúp sinh viên tốt nghiệp hiểu tỷ lệ tội phạm, hành vi tội phạm, chiến thuật phòng chống tội phạm, và cách hệ thống tư pháp hình sự hoạt động. Các khóa học được cung cấp các chủ đề mà cover như tâm lý, chính sách, hành vi lệch lạc, và chỉnh sửa. Học sinh phát triển một sự hiểu biết về khái niệm tội phạm hình sự khi họ nâng cao kỹ năng chuyên môn của họ và thực hành chúng trong một môi trường thực tế.

Cá nhân nhận bằng tốt nghiệp sau đại học của họ với khả năng có giá trị chuyên môn cũng như cải thiện đọc, viết, tư duy phê phán, kỹ năng và lý luận.Những kỹ năng được cải thiện làm cho sinh viên tốt nghiệp một tài sản quý giá trong lĩnh vực tội phạm học.

Chi phí kiếm một Văn bằng Tội phạm có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường và chương trình bằng tốt nghiệp. Đó là khuyến cáo rằng học sinh liên hệ với trường tiềm năng của họ trực tiếp để nhận được thông tin hiện tại về mức thu học phí và lệ phí cấp văn bằng của họ.

Nhận bằng tốt nghiệp tội phạm học đủ điều kiện tốt nghiệp làm việc trong hệ thống tư pháp hình sự, chẳng hạn như trong dịch vụ nhà tù và quản chế, hoặc trong sở cảnh sát. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể chọn để làm việc với các dịch vụ xã hội, các sáng kiến ​​an toàn cộng đồng, các tổ chức nhân quyền, hoặc các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Với một Văn bằng Tội Phạm, cá nhân có thể chọn để làm việc trong các lĩnh vực công cộng hay tư nhân cũng như trong các cơ quan chính phủ và phi lợi nhuận.

Các khóa học được cung cấp trên một toàn thời gian hoặc bán thời gian, và lựa chọn giáo dục trực tuyến có sẵn, do đó sinh viên có thể kiếm được bằng tốt nghiệp của họ về lịch trình thuận tiện của riêng mình.Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kiếm một Văn bằng Tội Phạm, chỉ cần tìm kiếm cho chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.