Keystone logo

281 Năm đại cương Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Năm đại cương
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (9)
 • Chăm sóc y tế (12)
 • Kĩ năng đời sống (2)
 • Du lịch và Khách sạn (3)
 • Dạy nghề (12)
 • Giao thông và vận tải hàng hóa (1)
 • Hàng không (2)
 • Khoa học môi trường/năng lượng (0)
 • Khoa học tự nhiên (14)
 • Khoa học xã hội (10)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Năm đại cương Các chương trình Giải thích

Một năm nền tảng là một chương trình học tập cung cấp cho sinh viên cơ hội để làm quen với cuộc sống đại học và đại học các khóa học. Bằng cách chuẩn bị học sinh cho sự mong đợi của giáo dục đại học, năm nền tảng có thể giúp học sinh để thành công hơn trong sự nghiệp học tập của họ.