Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 41 Khoá học Các chương trình trong Giáo dục đặc biệt 2024

41 Khoá học Các chương trình trong Giáo dục đặc biệt 2024

Tổng quat

giáo dục đặc biệt là một khía cạnh của việc giảng dạy tập trung vào việc cung cấp một nền giáo dục thích hợp cho trẻ em người đấu tranh với sự chậm trễ về tinh thần, thể chất, tình cảm, hay xã hội. giáo viên giáo dục đặc biệt thường phải hoàn thành đào tạo chuyên nghiệp và nhận được chứng nhận trong giảng dạy và giáo dục đặc biệt để làm việc với các học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Giáo dục
 • Giáo dục đặc biệt
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Giáo dục (41)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập