Keystone logo

2 Chứng chỉ cao học Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Phân tích tài chính 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chứng chỉ cao học
  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Phân tích tài chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chứng chỉ cao học Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Phân tích tài chính

Phân tích tài chính là sự hiểu biết hiệu suất quá khứ của một doanh nghiệp và chiếu sức khỏe tài chính trong tương lai. Xác định tình trạng tài chính của một công ty thường là một công việc phức tạp, liên quan đến việc nghiên cứu của một số loại báo cáo tài chính.

Các sinh viên dành thời gian cần thiết để hoàn thành chương trình cấp chứng nhận sau đại học sẽ có được giấy tờ chứng nhận kiến thức bổ sung cho bằng cấp của mình. Các khóa học ngắn này có thể rất có ích cho việc đảm bảo các cơ hội làm việc thuận lợi hoặc phát triển các nghề nghiệp trong giới học thuật.