Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Chứng chỉ Cao học  (Văn bằng cao học) Các chương trình trong Biểu diễn âm nhạc 2023

2 Văn bằng cao học Các chương trình trong Biểu diễn âm nhạc 2023

Tổng quat

Sinh viên nghiên cứu âm nhạc học về một loạt các công cụ và kỹ thuật biểu diễn. Các khóa học có thể bao gồm đào tạo tai, tổ chức âm nhạc, âm nhạc học, lý thuyết âm nhạc, giọng hát, hiệu suất chuỗi, biểu diễn piano, học nhạc jazz, kỹ năng đệm và nhịp điệu chơi.

Sinh viên đã có bằng phổ thông và muốn theo đuổi một ngành nghề nhất định có thể sẽ thấy phù hợp khi theo học một chương trình cấp chứng chỉ đại học. Các khóa học này thường tập trung vào một chủ đề nhất định trong thời gian từ một tới hai năm.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Văn bằng cao học
  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Âm nhạc
  • Biểu diễn âm nhạc
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập