Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Khoá học Các chương trình trong Hóa học pháp y 2024

Khoá học Các chương trình trong Hóa học pháp y 2024

Tổng quat

Sinh viên của các chương trình hóa học pháp y thường thấy triển vọng hỗ trợ quá trình thực thi pháp luật thông qua nghiên cứu khoa học hấp dẫn. Khóa học này nghiên cứu các chủ đề như hóa học và phân tích DNA với trọng tâm vào các ứng dụng thực tiễn trong một khung pháp lý hình sự.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Hóa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập