Keystone logo

3 Khoá học Các chương trình trong Hoạt động giáo dục 2023

Tổng quat

Thực hành giáo dục là một loại chương trình học thuật thường mất khoảng tám tháng để hoàn thành. Đây là một chương trình nghiên cứu nhằm giúp các nhà giáo dục học các kỹ năng và phương pháp giảng dạy mới cho lớp học.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Nghiên cứu giáo dục
  • Hoạt động giáo dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập