Keystone logo
Australian College of Kuwait : ACK

Australian College of Kuwait : ACK

Australian College of Kuwait : ACK

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 2004, ACK là một trong những trường đại học tư thục đầu tiên ở Kuwait. Trường cung cấp giáo dục đại học đẳng cấp thế giới trên sân nhà thông qua các mối quan hệ đối tác học tập quốc tế. Các khóa học có sẵn ở cấp độ văn bằng và cử nhân và các chuyên ngành trong ngành Kỹ thuật, Kinh doanh, Hàng không và Hàng hải.

ACK cung cấp một phương pháp học tập được cá nhân hóa trong đó mỗi sinh viên có một cố vấn học tập sẵn sàng hướng dẫn học tập và nghề nghiệp. Đồng thời, ACK coi trọng trải nghiệm tổng thể của trường Đại học và theo đó, một loạt các hoạt động thể thao và câu lạc bộ luôn sẵn có để sinh viên có thể theo đuổi sở thích và mối quan tâm của mình với những người khác và thiết lập tình bạn lâu dài.

Mô hình học tập trải nghiệm tại ACK cho phép sinh viên tốt nghiệp không chỉ với kiến thức học thuật mà còn với các kỹ năng và thái độ liên quan đến nơi làm việc để họ sẵn sàng làm việc. Học tập dựa trên dự án (PBL) và Nhận thức, Thiết kế, Triển khai và Vận hành (CDIO) là các phương pháp học tập đã được chứng minh, theo đó sinh viên làm việc trong các dự án nhóm hoặc cá nhân để nghiên cứu một vấn đề của ngành hoặc doanh nghiệp và sau đó phát triển các chiến lược, quy trình và sản phẩm làm giải pháp. Thực tập tại các địa điểm làm việc tại địa phương, và thậm chí quốc tế, cũng tạo cơ hội cho sinh viên làm việc cùng với đội ngũ nhân viên hiện có và tích lũy kinh nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực nghề nghiệp mong muốn của họ.

Địa điểm

  • Hawally

    Hawally, Kuwait

    Câu hỏi