Keystone logo
Avionica

Avionica

Avionica

Giới thiệu

Đó là mối quan tâm của chúng tôi để đạt được cộng đồng Hoa Kỳ với mục đích của chúng tôi và họ có thể có ích cho nhân viên làm việc trong lĩnh vực hàng không. Trong tháng mười một năm 2011 chúng tôi đưa ra số đầu tiên của tạp chí của chúng tôi gọi Avionica, Với sự tham gia của:

  • NASA
  • Cục Hàng không Liên bang (FAA)
  • Ủy ban liên bang của truyền thông (FCC)

Địa điểm

  • Orlando

    241 Nilson Way Suite 100, FL 32803, Orlando

Câu hỏi