Keystone logo
© Eva Dang
Barnsley College

Barnsley College

Barnsley College

Giới thiệu

Sinh viên của chúng tôi là trung tâm của mọi thứ chúng tôi làm. Đội ngũ nhân viên xuất sắc, đầy nhiệt huyết của chúng tôi luôn phấn đấu vì sự xuất sắc, và văn hóa tích cực này có tác động thực sự đến nguyện vọng của học sinh.

Chúng tôi khuyến khích tất cả nhân viên và sinh viên của chúng tôi ước mơ lớn, và chúng tôi tự hào nói rằng việc học tập tại Barnsley College giúp truyền cảm hứng cho người học và thay đổi cuộc sống của họ. Tầm nhìn, mục đích, giá trị và ưu tiên chiến lược của chúng tôi giúp định hướng trường đại học và đảm bảo rằng trọng tâm của chúng tôi là giúp học sinh của chúng tôi đạt được kết quả tốt nhất.

Địa điểm

  • Barnsley

    Church Street, S70 2AX, Barnsley

    Câu hỏi