Keystone logo
Binghamton University, State University of New York Kỹ thuật bền vững (Nhỏ)
Binghamton University, State University of New York

Kỹ thuật bền vững (Nhỏ)

Binghamton, Hoa Kỳ

4 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Aug 2024

USD 7.070 *

Trong khuôn viên trường

* dành cho cư dân tiểu bang New York | dành cho cư dân ngoài tiểu bang và cư dân quốc tế - $26,160

Giới thiệu

Chương trình của Phòng Thiết kế Kỹ thuật năm thứ nhất tích hợp các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật và truyền thông kỹ thuật trong một chương trình kéo dài một năm bao gồm ba dự án kỹ thuật thực hành trong các khóa học Thiết kế Kỹ thuật và Truyền thông Kỹ thuật.

Chương trình này có thiết kế độc đáo nhằm tích hợp nhiều thành phần nhằm đảm bảo sự thành công và khả năng có việc làm của sinh viên, đồng thời chú ý đến từng sinh viên thông qua các lớp học và phòng thí nghiệm nhỏ.

Sinh viên tìm hiểu về các ngành kỹ thuật khác nhau tại Cao đẳng Watson thông qua các bài thuyết trình của giảng viên từ các khoa đó. Có cơ hội gặp gỡ từng giảng viên khi sinh viên đưa ra quyết định về chuyên ngành kỹ thuật của mình.

Có những bài giảng tập trung vào lý thuyết cơ bản về kỹ thuật để hỗ trợ các dự án kỹ thuật.

Sinh viên thường gặp gỡ các nhà lãnh đạo công nghiệp để trao đổi về các ứng dụng thực tế và các kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động ngày nay.

Học bổng và tài trợ

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi