Keystone logo
Binghamton University, State University of New York Nghiên cứu dịch thuật (Nhỏ)
Binghamton University, State University of New York

Nghiên cứu dịch thuật (Nhỏ)

Binghamton, Hoa Kỳ

4 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

May 2024

USD 7.070 *

Trong khuôn viên trường

* dành cho cư dân tiểu bang New York | dành cho cư dân ngoài tiểu bang và cư dân quốc tế - $26,160

Giới thiệu

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi