Keystone logo
Century College

Century College

Century College

Giới thiệu

Century College là một trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật hệ 2 năm nằm ở White Bear Lake, Minnesota. Là một trong những trường cao đẳng hai năm lớn nhất ở Minnesota, chúng tôi phục vụ gần 20.000 sinh viên tín chỉ và không tín chỉ mỗi năm.

Chúng tôi cung cấp các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ và các khóa học về giáo dục phổ thông và chuyển tiếp, kinh doanh, dịch vụ con người, khoa học sức khỏe, công nghệ, kỹ thuật, thiết kế ứng dụng, đào tạo lực lượng lao động công nghiệp và phi tín chỉ.

Với nhiều cơ hội hỗ trợ sinh viên và cuộc sống sinh viên, bao gồm điền kinh, các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên, nhà hát trong khuôn viên trường, Trung tâm Đa văn hóa, Trung tâm LGBTQ, Trung tâm Cựu chiến binh, v.v., Century College cung cấp một cộng đồng khuôn viên trường luôn chào đón và sôi động. Lắng nghe từ sinh viên về kinh nghiệm của họ tại Century College .

Là một trường cao đẳng "cộng đồng", chúng tôi quan tâm đến địa phương của chúng tôi. Chúng tôi tham gia, kết nối và là nguồn lực trong các cộng đồng địa phương của chúng tôi, bao gồm K-12 và lực lượng lao động / các đối tác trong ngành.

Century College truyền cảm hứng, chuẩn bị và trao quyền cho sinh viên để thành công trong một thế giới đang thay đổi.

Century College tự hào trong việc cung cấp một khuôn viên chào đón, hòa nhập và sôi động cho sinh viên và thành viên cộng đồng. Thông qua các chương trình đổi mới nhằm đào tạo sinh viên tốt nghiệp cho những công việc có nhu cầu cao trong lực lượng lao động, đóng góp cho các hoạt động từ thiện và dịch vụ tình nguyện, hỗ trợ và duy trì việc làm trong khu vực địa phương, cam kết của Century College đối với cộng đồng, văn hóa và sự hợp tác đã và đang tạo nên sự khác biệt trong hơn 50 năm.

Century College được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học (HLC).

Địa điểm

Địa điểm
  • White Bear Lake

    Century Avenue North,3300, 55110, White Bear Lake

    Câu hỏi