Keystone logo
Governance Institute Of Australia

Governance Institute Of Australia

Governance Institute Of Australia

Giới thiệu

Governance Institute Of Australia là một trong những hiệp hội công nghiệp lâu đời nhất của Úc, được thành lập cách đây 110 năm. Với tư cách là tiếng nói độc lập hàng đầu của Úc về quản trị, Governance Institute Of Australia là một bên tham gia tích cực vào quá trình cải cách. Chúng tôi tham gia với chính phủ và các nhóm khu vực công để đóng góp chuyên môn của chúng tôi về cải cách lập pháp và quy định được đề xuất và đóng góp vào cuộc thảo luận quốc gia về quản trị tốt.

Một trong những nhiệm vụ vận động chính của chúng tôi là cải thiện các thông lệ quản trị trên toàn quốc và điều này bao gồm cải thiện tiêu chuẩn báo cáo quản trị của các nhà báo Úc. Chúng tôi đóng góp phân tích và bình luận của riêng mình về các vấn đề trong ngành để giúp dẫn dắt cuộc thảo luận về thông lệ tốt nhất về quản trị công ty.

Địa điểm

  • Sydney

    Hunter Street,5, 2000, Sydney

    Câu hỏi