Keystone logo
College Montmorency KHOA HỌC XÃ HỘI

KHOA HỌC XÃ HỘI

College Montmorency

College Montmorency

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Laval, Canada

Ngôn ngữ

Người Pháp

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Văn bằng về Nghiên cứu đa văn hóa và Thần học (chương trình 2 năm)
    • Beugen, Hà Lan
  • NCFE CACHE Cấp 5 Văn bằng Lãnh đạo về Chăm sóc Sức khỏe & Xã hội & Trẻ em & Dịch vụ Nhân dân Trẻ (Anh) - Pathway Quản lý Trẻ em & Thanh thiếu niên
  • Văn bằng về Bảo vệ, An ninh và Điều tra (PSIN)
    • Orillia, Canada
    • Online