Keystone logo
Corporación universitaria UNITEC

Corporación universitaria UNITEC

Corporación universitaria UNITEC

Giới thiệu

Kể từ năm 1977, Unitec đã xây dựng nên một lịch sử vĩ đại, sau đây chúng tôi xin cho bạn biết chúng tôi đã tiến bộ như thế nào trong những năm qua:

Vào đầu năm 1977, một nhóm chuyên gia dẫn đầu bởi người sáng lập Học viện, Tiến sĩ Diógenes Parra Walteros, bắt đầu nhiệm vụ cấu trúc một dự án khả thi, dẫn đến việc thành lập một tổ chức cung cấp các chương trình học đổi mới.

Unitec nộp hồ sơ nghiên cứu của mình vào ngày 29 tháng 9 năm 1977 trước Bộ Giáo dục Quốc gia trong Bộ phận Giáo dục Trung cấp Chuyên nghiệp, cung cấp tất cả các dữ liệu và tài liệu liên quan để cấp giấy phép bắt đầu làm việc, theo điều 12 của Nghị định 2499 1973, hiện tại cho đến nay.

Địa điểm

  • Bogotá

    Cl. 76 ##N° 12-58, Bogotá, Colombia, , Bogotá

    Câu hỏi