Keystone logo
EIT Manufacturing – Masters Sản xuất EIT Trường hè AIESMA
EIT Manufacturing – Masters

Sản xuất EIT Trường hè AIESMA

3 Weeks

Tiếng Anh

Toàn thời gian

28 Jun 2024

22 Jul 2024

EUR 1.200 *

Trộn lẫn

* Phí chương trình đầy đủ | €300 Chỉ trong tuần trực tuyến | €500 Mỗi tuần tại chỗ

Giới thiệu

AIESMA: Đổi mới & trợ trí tuệ nhân tạo Doanh nghiệp để sản xuất bền vững.

Mục tiêu của chương trình này là khám phá sức mạnh tổng hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động bền vững trong lĩnh vực sản xuất. Chương trình nhằm mục đích nuôi dưỡng một nhóm gồm những cá nhân có tư duy tiến bộ sẵn sàng định hình tương lai của ngành. Nó tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm học tập hiệu quả để chuẩn bị cho người tham gia có những đóng góp có ý nghĩa trong sự giao thoa giữa AI và tính bền vững.

Chương trình giải quyết nhu cầu tích hợp các kỹ năng kỹ thuật với kỹ năng kinh doanh và bền vững trong lĩnh vực sản xuất. Nó nhằm mục đích chuẩn bị cho những người tham gia những thách thức trong tương lai bằng cách thúc đẩy sự đổi mới, tính bền vững và tinh thần kinh doanh. Chương trình tăng thêm giá trị bằng cách thúc đẩy khả năng cạnh tranh, thực hành xanh và áp dụng AI trong sản xuất. Nó vượt xa công nghệ tiên tiến bằng cách tích hợp các phương pháp dạy và học đổi mới, chẳng hạn như học tập dựa trên thử thách và đánh giá học tập tự định hướng.

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi