Keystone logo
Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO)

Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO)

Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO)

Giới thiệu

Who's Who at UNIEURO

Trung tâm Đại học UNIEURO cho toàn thể cộng đồng thấy những người làm cho cơ sở giáo dục này trở thành một trong những nơi tốt nhất để học tập và làm việc. Và, với mục đích này, chúng tôi đã quyết định giới thiệu với các bạn những người đang ở chiến tuyến, những người đã cống hiến thời gian của mình để ngày càng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và mang đến cho tất cả những ai đến tìm kiếm tại UNIEURO những gì chúng tôi có thể làm tốt nhất : kiến thức.

Địa điểm

  • Brasília

    SGAN St. de Grandes Áreas Norte 916 - Asa Norte, , Brasília

Câu hỏi