Keystone logo
Freie Universität Berlin

Freie Universität Berlin

Freie Universität Berlin

Giới thiệu

Đại học Mùa hè và Mùa đông Quốc tế Freie Universität Berlin (FUBiS) là một chương trình học thuật chuyên sâu, qua đó sinh viên có thể tích lũy các tín chỉ có thể được tính vào bằng cấp của họ tại các tổ chức tại nước họ. Các phiên FUBiS kéo dài từ ba đến sáu tuần và diễn ra cả vào mùa hè và mùa đông.

Các khóa học

Sinh viên có thể lựa chọn giữa các môn học (chủ yếu được dạy bằng tiếng Anh) và các khóa học về văn hóa và tiếng Đức. Hơn 50 khóa học chủ đề được cung cấp trong các lĩnh vực Kiến trúc, Lịch sử Nghệ thuật, Chính trị, Luật, Lịch sử, Nghiên cứu Truyền thông, Kinh tế, Tính bền vững, Văn học, Triết học, Phim và Âm nhạc. Các khóa học về ngôn ngữ và văn hóa Đức có sẵn cho tối đa năm cấp độ thành thạo khác nhau.

Các chuyến đi thực địa

Các chuyến đi thực địa là một phần không thể thiếu trong tất cả các khóa học của chúng tôi. Ngoài ra, FUBiS còn cung cấp các chuyến du ngoạn như đến tòa nhà Berlin Reichstag (trụ sở của Quốc hội Đức) và chuyến tham quan có hướng dẫn qua thế giới ngầm của Berlin hoặc chuyến đi trong ngày đến Potsdam.

Địa điểm

  • Berlin

    Malteserstr. 74-100, 12249, Berlin

    Câu hỏi