Keystone logo
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Giới thiệu

Tổ chức Đại học Công giáo Lumen Gentium - UNICATÓLICA, cam kết với các giá trị Kitô giáo, đào tạo con người một cách toàn diện, tái khẳng định phẩm giá con người của họ trong mối quan hệ với Thiên Chúa, với chính mình, với người khác và với môi trường, thông qua thế hệ và lan tỏa tri thức, để đóng góp vào sự phát triển của các dân tộc.

Tổ chức Đại học Công giáo Lumen Gentium - UNICATÓLICA - Học viện của Tổng giáo phận Cali, sẽ được công nhận vì đặc tính hòa nhập xã hội, vì mức độ liên quan và chất lượng của các chương trình và dự án thể chế của nó, ơn gọi phục vụ xã hội của sinh viên tốt nghiệp và bảo vệ phẩm giá con người và hòa bình.

Địa điểm

  • Cali

    No. 12-459 Pance, Cali - Colombia, , Cali

    Câu hỏi