Keystone logo
H. Councill Trenholm State Technical College

H. Councill Trenholm State Technical College

H. Councill Trenholm State Technical College

Giới thiệu

Điều gì khiến cộng đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bang Trenholm trở nên năng động và hấp dẫn như vậy? Nhân viên của chúng tôi - giảng viên, nhân viên và sinh viên, cựu sinh viên và bạn bè của chúng tôi. Khám phá các sự kiện và chương trình mới nhất và tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra trong khuôn viên của chúng tôi và trong cộng đồng Trenholm.

Trong nửa thế kỷ, hàng nghìn sinh viên đã vạch ra con đường dẫn đến thành công tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bang Trenholm. Từ những năm 1960 đến nay, chúng tôi đã là một phần của cấu trúc của Montgomery và Vùng sông, ngày càng phát triển bao gồm các chương trình học đa dạng, nhiều cơ sở và học trực tuyến. Bây giờ, chúng tôi kỷ niệm hiện tại và tiến về phía trước với sự cống hiến mới cho cộng đồng của chúng tôi và sự thành công của học sinh. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia.

Địa điểm

  • Air Base Boulevard,1225, 36108, Montgomery

Câu hỏi