Keystone logo
Harris Institute Chứng chỉ Sản xuất Âm thanh

Văn bằng in

Chứng chỉ Sản xuất Âm thanh Harris Institute

Harris Institute

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chứng nhận Nghiên cứu Cao đẳng (ACS) - Ghi âm và Thiết kế âm thanh
  • Văn bằng kỹ thuật về kỹ sư âm thanh
  • Kỹ thuật & Sản xuất Âm thanh/Nghệ thuật DJ
    • Toronto, Canada