Keystone logo
© Eva Dang
Hilderstone College

Hilderstone College

Giới thiệu

Việc giảng dạy y khoa tại Đại học Cambridge bắt đầu từ năm 1540 khi Henry VIII phong tặng Giáo sư Vật lý đầu tiên của Đại học, Tiến sĩ John Blyth.

Tuy nhiên, trong hơn 300 năm, những người đương nhiệm liên tiếp của Chủ tịch Regius dường như coi vị trí của họ như một phương tiện để kết thúc, cho phép họ tự làm việc của mình mà không gặp bất tiện khi phải dạy học sinh. Từ khi bổ nhiệm bác sĩ Blyth vào năm 1540 cho đến giữa thế kỷ 19, chỉ có một hoặc hai sinh viên y khoa được đăng ký mỗi năm, với số sinh viên đại học trung bình tham gia khóa học y khoa không bao giờ quá bốn.

Địa điểm

  • Cambridge

    Hills Road, CB2 0SP, Cambridge

    Các chương trình

    Câu hỏi