Keystone logo
Länsirannikon koulutus Oy WinNova Chứng chỉ nghề Sản xuất Thực phẩm (Top-up)
Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Chứng chỉ nghề Sản xuất Thực phẩm (Top-up)

Rauma, Phần Lan

12 Months

Tiếng Anh, Phần Lan

Toàn thời gian

08 Sep 2024

03 Feb 2025

EUR 10.400 / per year

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi