Keystone logo
Nayanova University

Nayanova University

Nayanova University

Giới thiệu

Cơ sở giáo dục không điển hình bằng ngân sách nhà nước của vùng Samara, Nayanova University - "Học viện cho Trẻ em Năng khiếu (Nayanova)" là một tổ chức giáo dục phổ thông không điển hình có quyền thực hiện các chương trình giáo dục cơ bản và bổ sung không thuộc loại hình giáo dục đó tổ chức, để xác định và hỗ trợ những người thể hiện khả năng xuất sắc và cả những người đã đạt được thành công trong hoạt động giáo dục, hoạt động khoa học (nghiên cứu) và hoạt động sáng tạo.

Mục tiêu chính của Học viện là xác định, hỗ trợ trẻ em đạt được thành công trong các hoạt động giáo dục, khoa học (nghiên cứu), sáng tạo, thử nghiệm và đổi mới dựa trên các phương pháp và công nghệ khoa học hiện đại về giảng dạy, giáo dục và phát triển cá nhân.

Địa điểm

  • Samara

    Samara, Nga

    Câu hỏi